Shop Acc NetFlix 29k

Tài Khoản Netflix Premium 29K/tháng.

Tuesday, December 10, 2019

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Môn Phái Cái Bang - JX1 EFUNVN MOBILE - Võ Lâm EFUN

MÔN PHÁI CÁI BANG - JX1 EFUNVN MOBILE

Môn phái cái bang - EFUNVN
Hệ thống chiêu thức môn phái Cái Bang

 Kỹ năng môn phái

♦ Lịch sử Cái Bang có thể nói là từ rất lâu đời, danh xưng “Thiên Hạ Đệ Nhất Bang” không phải tự nhiên mà có. Nhờ tinh thần quật cường và nhân số đông đảo, phái này luôn chiếm một vị trí đáng kể trong võ lâm Trung Nguyên. Danh tiếng trên Giang hồ của Cái Bang lừng lẫy hàng trăm năm, nhân tài Ngọa hổ tàng long, thời nào cũng có.
♦ Trong bốn bể Đông Tây Nam Bắc, nơi nào có ăn xin, nơi đó có Cái Bang. Những đệ tử trong bang thương yêu giúp đỡ nhau, chia sẻ mọi thứ, tạo nên một khối thống nhất luôn theo phò Chính nghĩa. Cái Bang tuyệt học chính là “Giáng Long Thập Bát Chưởng" và "Đả Cẩu Bổng".
♦ Một số chiêu thức của Cái Bang: Đầu Thạch Vấn Lộ, Cái Bang Bổng Pháp, Giáng Long Chưởng, Bổng Đã Ác Cẩu, Túy Điệp Cuồng Vũ, Hàn Long Hữu Hối.

 Nhiệm vụ cấp 10

Sẽ được phong là : 
♦ Chấp Đại Đệ tử.
Học được võ công :
♦ Cái Bang Bổng pháp
♦ Cái Bang Chưởng pháp
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ : 
♦ Bang chủ Hà Nhân Ngã
Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), tiếp nhận nhiệm vụ đi mua rượu.
♦ Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), nhấp vào lời thoại. Mua được bốn loại rượu , duy chỉ có Huệ Tuyền tửu thì vừa bán cho Túy Bán Tiên mất rồi!
♦ Bước 3: Nhìn sang bên cạnh thấy Túy Bán Tiên đang đứng uống rượu, trả lời đúng ba câu hỏi sẽ nhận được Huệ Tuyền Tửu (Đáp án chính xác là : C, B, D).
♦ Bước 4: Mang năm loại rượu về giao cho Bang chủ Hà Nhân Ngã , hoàn thành nhiệm vụ.​​
 Nhiệm vụ cấp 20
Sẽ được phong là: 
♦ Chấp Bát Đệ tử.
Học được võ công: 
♦ Hóa Hiểm Vi Di   
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Đệ tử Cái Bang.
Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến tọa độ (184/223) thì bạn gặp đệ tử Cái Bang , nghe kể về tên Mạnh Viễn Tài cậy thế thúc thúc của hắn làm Trưởng lão nên rất hống hách.
♦ Bước 2:Đến một khu rừng nhỏ ở phía Bắc, đánh bại Mạnh Viễn Tài (191/190).
♦ Bước 3: Đến phía Tây Quảng trường gặp Chấp Pháp Trưởng lão Mạnh Thương Lương (194/236) định xin tạ lỗi nhưng không những không bị trách phạt mà còn được thăng làm đệ tử cấp 20, hoàn thành nhiệm vụ.
 Nhiệm vụ cấp 30
Sẽ được phong là: 
♦ Chấp Bổng Đệ tử
Học được võ công:
♦ Giáng Long Chưởng  
♦ Đả Cẩu Trận  
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh.
Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến gặp Chưởng Bổng Trưởng lão La Khuông Sinh (190/226), tiếp nhận nhiệm vụ.
♦ Bước 2: Đi Dương Châu đến Tứ Vọng đình tìm Triệu Đà chủ (213/177). Ông ta kể cho bạn nghe về những điều kỳ lạ ở Thục Cương Sơn.
♦ Bước 3: Đến Thục Cương Sơn, phát hiện ra ba tên Phục binh người Kim (229/155; 228/170; 243/182), đánh bại một trong ba tên đó, sẽ xuất hiện dòng chữ : “Đánh bại Kim binh, cứu được đệ tử Cái Bang”.
♦ Bước 4: Trở lại Dương Châu nói chuyện với Triệu Đà Chủ , nhận được sách.
♦ Bước 5: Trở lại Tổng đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, giao sách, hoàn thành nhiệm vụ.
 Nhiệm vụ cấp 40
Sẽ được phong là: 
♦ Long Đầu Đệ tử.
Học được võ công: 
♦ Hoạt Bất Lưu Thủ  
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Truyền Công Trưởng lão Ngụy Liễu Ông.
Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến gặp Ngụy Liễu Ông (191/241), nhiệm vụ đi tiêu diệt bọn sát thủ!
♦ Bước 2: Lâm An -> Long Tuyền Thôn -> La Tiêu Sơn -> Long Cung động (217/184), trong đó có hai tên Kim Quốc Thích Khách (226/183; 178/195), đánh bại chúng sẽ có cơ hội lấy được một bức thích sát mật hàm.
♦ Bước 3: Mang bức thích sát mật hàm về giao cho Ngụy Liễu Ông . Sau đó nhận tiếp nhiệm vụ mang bức mật hàm này đi Dương Châu giao cho Khu Mật sứ Trương Tuấn.
♦ Bước 4: Đến Dương Châu gặp Trương Tuấn (200/197), đưa bức mật hàm cho ông ta.
♦ Bước 5: Trở lại Cái Bang báo tin cho Ngụy Liễu Ông, hoàn thành nhiệm vụ
 Nhiệm vụ cấp 50
Sẽ được phong là: 
♦ Đại Long Đầu.
Học được võ công:
♦ Bổng Đả Ác Cẩu  
♦ Hàng Long Hữu Hối  
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Bang chủ Hà Nhân Ngã.
Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã (191/231), tiếp nhận nhiệm vụ mang bức địa đồ Trung Nguyên hiến tặng cho triều đình.
♦ Bước 2: Đến Hoàng cung ở Lâm An, vệ binh của Hoàng cung sẽ ngăn bạn lại vì bạn không có thông hành lệnh nên không thể vào Hoàng cung.

♦ Bước 3: Đi Đi tìm Trương Tuấn (185/213) tại Lâm An, sau khi đối thoại, bạn sẽ có được Hoàng Cung Thông Hành Lệnh Bài.

♦ Bước 4: Trở lại Hoàng cung, gặp vệ binh (204/200), sẽ thấy xuất hiện dòng chữ: “Lệnh bài này là thật, được phép đi vào Hoàng Cung”. Đi vào Hoàng cung! Bạn không thể gặp được Hoàng thượng nên giao bức địa đồ cho Tào Công Công ! Sau đó bạn sẽ được đưa ra khỏi Hoàng cung.

♦ Bước 5: Trở lại chỗ Trương Tuấn đối thoại, Trương Tuấn cho biết Tào Công Công chính là nội gián của Kim Quốc. Tình thế thật là cấp bách!

♦ Bước 6: Quay trở lại Hoàng cung. Lần này vì đã được dặn trước nên bọn vệ binh sẽ không cho bạn vào Hoàng cung. Hãy đi qua cổng bên, tìm một tên Tiểu Thái Giám (204/200), nhấp vào lời thoại… bạn hối lộ 10 lượng bạc, hắn sẽ cho biết Tào Công Công hiện đang ở trong Ngự Hoa Viên.

♦ Bước 7: Đi Vào Ngự Hoa Viên, phía sau hòn non bộ là một mật đạo, Tào Công Công (211/187) vừa trong thấy bạn đã hoảng hốt gọi vệ binh đến bảo hộ. Bạn đánh bại đám vệ binh, sau đó bắt luôn Tào Công Công, lấy lại bức địa đồ Trung Nguyên.

♦ Bước 8: Chú ý: Bạn phải đánh các tên Đội Trưởng Vệ Binh đến khi nào có thông báo của hệ thống mới bắt tên Tào Công Công trả lại tấm địa đồ.

♦ Bước 9: Trở lại đối thoại với Trương Tuấn giao bức địa đồ Trung Nguyên cho ông ta, nhờ ông ta trình tận tay Hoàng thượng.

♦ Bước 10: Trở lại Cái bang, gặp Bang chủ Hà Nhân Ngã phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
 Nhiệm vụ Xuất Sư
Sẽ được phong là: 
♦ Tiêu Dao Thần Cái.
Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng.
Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1:Đến gặp Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng (189/236), tiếp nhận nhiệm vụ đi lấy 9 cái túi vải.
♦ Bước 2: Vào Tường Vân Động (trong cùng bên phải của Cái Bang). Chú ý : ở nhiệm vụ này, ở các rương cần chìa khóa để mở, bạn có thể đánh bại quái vật tương ứng để nhận chìa khóa nhiều lần. Ví dụ: sau khi đã mở rương bạn có thể quay lại đánh Hổ Quyền lần nữa để lấy chìa khóa ra mở rương, cho đến khi bạn nhận được 2 cái túi thì thôi.
♦ Bước 3: Tầng thứ nhất: Đánh bại Hổ Quyền (214/188) lấy được chìa khóa, mở rương (221/193) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
♦ Bước 4: Tầng thứ hai: Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (201/195;210/188), sau khi mở rương chỉ lấy được 1 cái túi vải (hoặc không có).
♦ Bước 5: Tầng thứ ba: Có 5 cái rương không cần mở vì rương trống.
♦ Bước 6: Tầng thứ tư :
Không cần chìa khóa mở 2 cái rương (189/195;190/199), sau khi mở rương chỉ lấy được 2 cái túi vải
Đánh bại Vật Hạc Hành (189/206) lấy được chìa khóa, mở rương (187/208) lấy được 2 cái túi vải.
♦ Bước 7: Tầng thứ năm: Đánh bại Xích Diệm (220/190) lấy được chìa khóa, mở 2 cái rương (217/189;212/190) nhiều nhất cũng chỉ lấy được 2 cái túi vải.
♦ Bước 8: Mang 9 cái túi vải về cho Chưởng Bát Trưởng lão Từ Tam Trượng , hoàn thành nhiệm vụ.
 Nhiệm vụ Trùng phản sư môn
Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
Phần thưởng:
♦ Tiêu Diêu Công   
♦ Túy Điệp Cuồng Vũ   
Được phong làm:Cửu Đại Trưởng Lão.
 Nhiệm vụ cấp 90
Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Cái Bang ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
Phần thưởng: học được Phi Long Tại ThiênThiên Hạ Vô Cẩu. Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể làm nhiệm vụ này để nhận phần thưởng điểm danh vọng, nhưng không học được chiêu thức)
Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến Thành Đô -> Trường Giang Nguyên Đầu, gặp Giới Vô Tà (281/371), tiếp nhận nhiệm vụ. (Bạn nên cẩn thận vì chung quanh Giới Vô Tà có khá nhiều quái vật mạnh).
♦ Bước 2: Đến Tửu lầu ở Dương Châu, gặp ông chủ tửu điếm (216/189), mua Huệ Tuyền tửu.
♦ Bước 3: Mang rượu về gặp Giới Vô Tà nhận được 1 bức thư.
♦ Bước 4: Đến Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh , trao bức thư của Giới Vô Tà. La Khuông Sinh nhận ra điều gì đó liền sai bạn quay lại giúp đỡ Giới Vô Tà.
♦ Bước 5: Trở lại gặp Giới Vô Tà , đánh bại 10 tên Sát thủ thần bí. (Bạn chỉ cần đánh đến khi hệ thống thông báo là bạn đã giết được sát thủ, cứu được Giới Vô Tà).
♦ Bước 6: Nói chuyện với Giới Vô Tà rồi quay lại Tổng Đà Cái Bang, gặp La Khuông Sinh, hoàn thành nhiệm vụ.

 NPC

Sau đây là những NPC quan trọng và đặc thù của Cái Bang.
♦ Bang Chủ Cái Bang (190/231)
Sẽ giao nhiệm vụ nhập môn đầu tiên cho người muốn gia nhập Cái Bang, và giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 50 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Đại Long Đầu, học được hai đại tuyệt kỹ nổi dang giang hồ của Cái Bang là Kháng Long Hữu Hối và Bổng Đả Ác Cẩu.
Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.
♦ NPC binh khí (193/224)
NPC giao nhiệm vụ cấp 50, và một số nhiệm vụ khác. Ngoài ra, Trương Tấn cũng phụ trách việc cung cấp binh khí cho các đệ tử Cái Bang.
♦ NPC dược phẩm (189/222)
NPC cung cấp các loại dược phẩm trong phái Cái Bang.
♦ Truyền Công Trưởng lão (192/242)
Giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 40 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Long Đầu Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Hoạt Bất Lưu Thủ.
Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.
♦ NPC trang thiết bị (187/222)
NPC bán trang thiết bị trong khu vực phái Cái Bang, sẽ cung cấp những vật dụng dành riêng cho môn phái.
♦ Chưởng Bổng Trưởng lão (190/226)
Giao nhiệm vụ Cái Bang cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Chấp Bổng Đệ Tử, học được tuyệt kỹ Giáng Long Chưởng và Đả Cẩu Trận.
Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Cái Bang.
♦ NPC nhiệm vụ (Bách Hoa Đình)
Giao nhiệm vụ Thúy Yên cấp 30 cho người chơi mà khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ được phong danh hiệu Nhất Phẩm Hoa Sứ, học được tuyệt kỹ Vũ Đả Lê Hoa, Phù Vân Tán Tuyết.
Chi tiết về những nhiệm vụ này các bạn có thể tham khảo thêm ở phần nhiệm vụ môn phái Thúy Yên.

Hướng Dẫn Làm Nhiệm Vụ Môn Phái Nga My - JX1 EFUNVN MOBILE - Võ Lâm EFUN

MÔN PHÁI NGA MY - JX1 EFUNVN MOBILE

 

♦ Thuộc tính: Thủy
♦ Người thuộc hành Thủy có các loại thuộc tính tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng không có thuộc tính nào mạnh nhất cả.
♦ Hệ Thủy chỉ để cho nữ giới lựa chọn, đó có thể là phái Nga My chính phái hoặc phái Thúy Yên trung lập. Võ công của nữ nhi đều mềm mại và uyển chuyển như các cô vậy. Đệ tử phái Nga My phổ độ chúng sinh, có thể tăng thêm rất nhiều sức lực cho người khác. Thúy Yên cũng có rất nhiều thuật phòng thân, không truyền cho người ngoài.

 

Môn phái Nga My - EFUNVN
Hệ thống chiêu thức môn phái Nga Mi - JX1 EFUNVN

 Kỹ năng môn phái
♦ Tổng Đà của phái này tọa lạc trên núi Nga My, tỉnh Tứ Xuyên, lại nằm trên thánh địa Phật giáo nên lấy tên đó mà đặt thành tên môn phái của mình.
♦ Tương truyền lịch sử lập môn của Nga My cũng không đơn giản như nhiều phái khác: Quách Tường, Sư Tổ của phái này cùng với Trương Tam Phong, Sư Tổ của Võ Đang Phái mỗi người đều lãnh hội được một phần của Nhất Phẩm Kinh Thư: Cửu Dương Chân Kinh nên sau này, hai phái trên đường hành tẩu Giang Hồ xem ra luôn nể trọng nhau.
♦ Đệ tử phái này gồm toàn nữ giới, phần đông là người xuất gia. Trải qua nhiều đời, cũng đã có nhiều Nữ Chưởng Môn tiếp nối nhau dẫn dắt bang chúng, song nổi danh nhất là Diệt Tuyệt Sư Thái và Chu Chưởng Môn.
♦ Trấn Phái tuyệt học của phái này là “Phật pháp Vô biên” có thể rèn luyện đến tầng thứ 30.
♦ Một số chiêu thức của Nga My: Phiêu Tuyết Xuyên Vân, Túy Tiên Vong Nguyệt, Phong Vũ phiêu Hương, Phật Quang Phổ Chiếu, Bất Diệt Bất Tuyệt.

► Nhiệm vụ cấp 10

✪ Sẽ được phong là: 
♦ Vũ Y Ni.
 Học được võ công:
♦ Nga My Kiếm pháp  
♦ Nga My Chưởng pháp  
✪ Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến Tiền điện (238/310) gặp Diệu Ẩn , tiếp nhận nhiệm vụ giúp cô ấy hàn gắn chiếc gương đồng.
♦ Bước 2: Xuống núi, tìm Diệu Ẩn tướng công (241/328), nhấp vào lời thoại, nhận được nửa miếng gương còn lại.
♦ Bước 3: Đến Thành Đô gặp thợ rèn (388/320).
♦ Bước 4: Để hai miếng gương lại chỗ người thợ rèn, đi tìm Lượng Ngân Khoáng trong rừng phía tây Thành Đô (378/303; 379/299; 386/302; 386/300; 375/301; 375/297; 370/299). Chỉ cần lấy 1 viên.
♦ Bước 5: Giao Lượng Ngân Khoáng giao cho thợ rèn, nhận được tấm gương đã sửa xong.
♦ Bước 6: Trở về Nga My phái gặp Diệu Ẩn.
♦ Bước 7: Xuống núi, gặp Diệu Ẩn tướng công , truyền lời của Diệu Ẩn.
♦ Bước 8: Trở về Nga My phái, gặp Diệu Ẩn , hoàn thành nhiệm vụ.

► Nhiệm vụ cấp 20

✪ Sẽ được phong là: 
♦ Cẩm Y Ni.
✪ Học được võ công: 
♦ Từ Hàng Phổ Độ   
✪ Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Giảng Kinh Đường, Diệu Như.
✪ Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến Giảng Kinh đường (240/307) gặp Diệu Như, tiếp nhận nhiệm vụ thu phục Mãnh hổ.
♦ Bước 2: Đến Mãnh Hổ huyệt động phía sau núi, trong đó có ba con Bạch Hổ (Hổ Trắng) (222/199; 225/201; 222/202), phải đánh ba con này liên tục ba lần, sẽ khuất phục được chúng.
♦ Bước 3: Trở về Giảng Kinh đường gặp Diệu Như phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

► Nhiệm vụ cấp 30

✪ Sẽ được phong là: 
♦ Bạch Liên Tiên Tử.
✪ Học được võ công:
♦ Thôi Song Vọng Nguyệt  
♦ Tứ Tượng Đồng Quy  
♦ Mộng Điệp  
✪ Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Mục Vân Từ.
✪ Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến phía sau Hậu điện (242/305), gặp Mục Vân Từ, tiếp nhận nhiệm vụ.
♦ Bước 2: Đến tiệm tạp hóa ở Thành Đô (386/321) mua chân gà
♦ Bước 3: Đến phía sau núi, tìm thấy một đầm nước, đánh bại năm con Thằn Lằn Chúa (297/302; 327/294; 312/304; 324/298; 311/300) sẽ cứu được Hỏa Hồ (Xác suất 50%). Hỏa Hồ sẽ phán đoán xem bạn có chân gà hay không, nếu có thì bạn cứu nó thành công. Nếu bạn không có chân gà thì xem như phải thực hiện nhiệm vụ lại từ đầu.
♦ Bước 4: Trở về giao Hỏa Hồ giao cho Mục Vân Từ hoàn thành nhiệm vụ.
► Nhiệm vụ cấp 40
✪ Sẽ được phong là: 
♦ Thanh Liên Tiên Tử.
✪ Học được võ công: 
♦ Lưu Thủy  
✪ Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Tả Thiên điện "Bái Nguyệt Tiên Tử" Tô Từ Hinh.
✪ Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến Tả Thiên điện (246/304) gặp Tô Từ Hinh, tiếp nhận nhiệm vụ tìm Bạch Điểu Triều Phụng khúc phổ.
♦ Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động tìm Cao nhân (234/204), ông ta sẽ yêu cầu Bạn đánh bại con Linh thú (235/203).
♦ Bước 3: Sau khi đánh bại nó, bạn lại nhấp vào lời thoại với Cao nhân. Ông ta yêu cầu bạn mang bức tranh Phù Dung Cẩm Kê đến đổi khúc phổ.
♦ Bước 4: Đến "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, gặp ông chủ Tiêu Cục (376/316), nhấp vào lời thoại, ông ta yêu cầu bạn tìm "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ", sẽ giao "Phù Dung Cẩm Kê".
♦ Bước 5: Vào trong thành đi tìm ba người, bạn sẽ lấy được ba món bảo vật nói trên :
- Linh Xạ Hương nang: Đến Thành Đô tìm Tiết Tiểu muội (383/315), nhấp vào lời thoại, Tiết Tiểu muội yêu cầu bạn mang Ngân thiềm (Trâm cài) đến đổi. Đến tiệm tạp hóa mua Ngân thiềm (386/321) với giá 200 lượng. Trở lại gặp Tiết Tiểu muội, dùng Ngân thiềm (Trâm cài) đổi Hương nang.
- Ưng Tình Hộ Thân phù: Tìm gặp Từ Vân Pháp Sư tại Tín Tướng tự (403/319) ở Thành Đô phủ, lần lượt trả lời ba câu hỏi, sẽ nhận được Ưng Tình Hộ Thân phù. (Đáp án lần lượt là: B, D, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.
- Bích Tỷ Giới Chỉ: Đến Thành Đô tìm Tân Viên Ngoại (400/309), trả lời hai câu hỏi sẽ nhận được Bích Tỷ Giới Chỉ (Đáp án là : B, C). Nếu như đáp sai, bạn có thể nhấp vào lời thoại để thực hiện lại.
♦ Bước 6: Trở lại "Thái Bình Tiêu Cục" ở Thành Đô phủ, giao "Linh Xạ Hương nang", "Ưng Tình Hộ Thân phù" và "Bích Tỷ Giới Chỉ" để đổi "Phù Dung Cẩm Kê".
♦ Bước 7: Trở về Thần Tiên động, gặp Cao nhân, nhấp vào lời thoại, dùng "Phù Dung Cẩm Kê" đổi "Bách Điểu Triều Phong".
♦ Bước 8: Trở về Nga My phái, đến Tả Thiên điện gặp Tô Từ Hinh, giao "Bách Điểu Triều Phong", hoàn thành nhiệm vụ.
► Nhiệm vụ cấp 50
✪ Sẽ được phong là: 
♦ Tán Hoa Thiên Nữ.
✪ Học được võ công: 
♦ Phật Tâm Từ Hữu   
✪ Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.
✪ Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
♦ Bước 2: Đến Tín Tướng Tự ở Thành Đô gặp Từ Vân Pháp Sư (403/319). Từ Vân cho biết Đại Sư Từ Hải đã vào hậu viên chưa thấy trở ra.
♦ Bước 3: Đến Hậu Viện, phát hiện một mật đạo, tìm tên Phản Tăng Đầu Mục (230/198), đánh bại hắn cứu được Từ Hải Đại Sư (xác suất 30%). Sau đó đưa "Kim Tuyến Tú Tượng Kim Cang Kinh" giao cho ông ta. Lưu ý: Vì tỷ lệ cứu được Từ Hải Đại Sư không cao nên bạn cần kiên trì, đánh đến khi nhận được thông báo của hệ thống hay thấy mất quyển kinh trong hành trang là được.
♦ Bước 4: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
► Nhiệm vụ xuất sư
✪ Sẽ được phong là: 
♦ Thánh Nữ.
✪ Nơi tiếp nhận nhiệm vụ: 
♦ Chánh điện, Chưởng môn Thanh Hiểu Sư Thái.
✪ Các bước thực hiện nhiệm vụ : 
♦ Bước 1: Đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái, tiếp nhận nhiệm vụ.
♦ Bước 2: ĐTừ Nga My, bạn đi theo hướng Tây-Nam đến Trường Giang Nguyên Đầu, tìm tên phản đồ Ni Cô Thanh Hòa (263/373), đánh bại hắn lấy được "Yên Ngọc Chỉ Hoàn" (xác suất :20%).
♦ Bước 3: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.
► Nhiệm vụ Trùng phản sư môn
✪ Yêu cầu: người chơi đã xuất sư, đẳng cấp trên 60, chưa gia nhập bang phái nào, có thể đến gặp trưởng môn của phái giao 5 vạn lượng để trùng phản sư môn. Từ đó về sau có thể tùy ý ra vào sư môn.
✪ Phần Thuởng:
♦ Bất Diệt Bất Tuyệt   
♦ Phật Quang Phổ Chiếu   
♦ Phan Âm Phạn Xướng   
♦ Phật Pháp Vô Biên   
✪ Được phong làm:
♦ Kim Đỉnh Thánh Nữ.
► Nhiệm vụ cấp 90
✪ Yêu cầu: Từ cấp 90 trở lên, danh vọng trên 240 điểm, là Nga My ký danh đệ tử, trước mắt chưa gia nhập môn phái nào.
✪ Phần thưởng:
♦ Danh vọng được 30 điểm. (Tất cả các môn phái khác đều có thể)
♦ Tam Nga Tế Nguyệt   
♦ Phong Sương Toái Ảnh   
♦ Phổ Độ Chúng Sinh   
✪ Các bước thực hiện nhiệm vụ :
♦ Bước 1: Đến Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà (388/313), tiếp nhận nhiệm vụ truy tìm bộ bí kíp Vô Tự Thiên Thư đã bị mất.
♦ Bước 2: Đến Thành Đô -> Thanh Thành Sơn -> Thần Tiên Động. Vào trong động đánh bại Dạ Xoa (209/197) lấy được "Vô Tự Thiên Thư".
♦ Bước 3: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Bà ta hậu tạ bạn 1 vạn lượng bạc và nhờ bạn mang quyển Vô Tự Thiên Thư lên giao cho phái Nga My.
♦ Bước 4: Lên Nga My, đến Chánh điện (248/304) gặp Thanh Hiểu Sư Thái. Sau khi giao tặng Vô Tự Thiên Thư bạn sẽ nhận được Nga My Lệnh Tiễn.
♦ Bước 5: Về Thành Đô gặp Tiêu Bà Bà. Vừa gặp Tiêu Bà Bà thì nghe tin Chưởng Môn Nga My gửi bồ câu gọi bạn về Nga My gấp, chỉ còn cách phục mệnh.
♦ Bước 6: Trở lại Nga My, đến Chánh điện gặp Thanh Hiểu Sư Thái phục mệnh, hoàn thành nhiệm vụ.

► Kỹ năng cấp 120  - Bế Nguyệt Phất Trần

✪ Phần thưởng:
Vật phẩm
Ghi chú
Bí quyết kỹ năng cấp 120
♦ Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.
♦ Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt ♦ khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
♦ Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận được kỹ năng cấp 120 tương ứng của môn phái.
♦ Hạn sử dụng: 30 ngày.
Đại Thành Bí Kíp 120
♦ Nguồn gốc: Kỳ Trân Các hoặc tham gia tính năng.
♦ Tính chất: Không xếp chồng, được giao dịch,bày bán. Không rớt khi PK. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
♦ Công dụng: Chuột phải sử dụng nhận sẽ tăng kỹ năng cấp 120 tùy chọn đến cấp 20.
♦ Hạn sử dụng: 30 ngày.

✪ Thông tin kỹ năng :

► Nhiệm vụ Ký danh đệ tử
♦ Bước 1: Từ Thành Đô phủ, đi hướng tây tây-bắc sang Nga My. Tìm đến Thanh Âm Đình và nói chuyện với Diệp Băng Hân (239/331), chấp nhận thử thách để làm để tử ký danh. Cô ta sẽ đưa ra 3 câu hỏi về trà, đây cũng là thử thách đầu tiên:
◥ Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Ô Long Trà
◥ Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 3: Tuyết trên hoa mai
◥ Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 1: Thái Bình, Hy Châu
♦ Bước 2: Tiếp theo là tìm đến Nghinh Khách Phá gặp Phất Vân Tiên Tử Tần Kỳ Phong (227/321), và trả lời 3 câu hỏi như sau:
◥ Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 3: Thập Diện Mai Phục
◥ Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 1: Hoang Chung
◥ Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 2: Kê Kiện
♦ Bước 3: Đi tiếp đến Bán Thiên Phá gặp Hoành Ba Tiên Tử Hà Linh Phiêu (229/319), trả lời 3 câu hỏi như sau:
◥ Câu hỏi thứ nhất, chọn trả lời số 1: Bán nhập giang phong bán nhập vân
◥ Câu hỏi thứ hai, chọn trả lời số 2: Đơn độc thương mãng tự vịnh thơ
◥ Câu hỏi thứ ba, chọn trả lời số 3: Ngũ nhạc các khâu sơn
♦ Bước 4: Sau đó quay lại chỗ Toàn Thiên Phá gặp Di Quang Tiên Tử Tạ Vân La (221/320) chấp nhận xông trận để đoạt Bạch Ngọc Như Ý từ tay Vũ Y Ni (216/319), (208/314), (220/311), (224/315), (227/312).
♦ Bước 5: Khi có được Bạch Ngọc Như Ý, hãy đến lối ra trao cho Diệu Trần (230/312) và hoàn thành nhiệm vụ.